Ik word gepest

Er zijn kinderen die je aardig vindt. Er zijn ook kinderen die je stom vindt. Sommige kinderen vinden jou ook stom. Die {modal index.php/74-popup-plagen-kinderen}plagen{/modal} je dan. Dat is niet zo leuk, maar ook niet heel erg. Jij plaagt vast ook wel eens iemand; je broertje of je zusje of een vriendje.

{modal index.php/75-popup-pesten-kinderen}Pesten{/modal} is iets anders. Iemand die pest wil je namelijk pijn doen. Soms door te schoppen of te slaan. Maar ook door te schelden, of te roddelen. De pester wil er voor zorgen dat je er niet meer bij hoort. Zelfs als je alleen bent, kan je {modal index.php/76-popup-digitaal-kinderen}digitaal gepest{/modal} worden. Pesten maakt je {modal index.php/77-popup-ongelukkig-kinderen}ongelukkig.{/modal}

Je kunt dat gelukkig oplossen. Maar niet in je eentje. En jammer genoeg, ook niet heel snel. Praat erover met je juf of meester. Of met andere grote mensen. Samen ben je sterker dan de pester.